Ägarna i Weda Skog, Bergkvist-Insjön AB och Moelven Industrier ASA, har enats om att dela upp bolaget mellan sig. Samtliga medarbetare kommer att få erbjudande om anställning endera i Bergkvist Siljan eller Moelven Skog.

Sedan 2000 har Weda Skog ansvarat för råvaruförsörjningen till ägarnas sågverk Bergkvist Insjön AB i Insjön och Moelven Dalaträ AB i Mockfjärd. Efter fusionen av Bergkvist-Insjön och Siljan Group till Bergkvist-Siljan AB 2019 har ägarna i Weda Skog nu bestämt sig för att avsluta samarbetet genom att dela upp bolaget och inkludera respektive del i sina verksamheter.

Samtliga 21 medarbetare i Weda Skog kommer att få erbjudande om anställning i endera Bergkvist Siljan Skog eller Moelven Skog. Den nya strukturen kommer att träda i kraft från och med den 1:a september 2020, men alla existerande virkeskontrakt kommer att bli avslutade i Weda Skogs regi fram till och med årsskiftet. Medarbetarna i Weda Skog fick information om bolagets framtid i samband med ett personalmöte under eftermiddagen. De fackliga förhandlingarna kommer att påbörjas omgående.

Styrelseordförande i Bergkvist-Siljan AB, Ulf Bergkvist, och VD i Moelven Skog AB, Björn Johansson, säger följande i ett gemensamt uttalande:

– Vi är glada över att vi har funnit denna lösning och extra nöjda med att ingen förlorar jobbet när Weda Skog blir en del av våra respektive verksamheter. I och med denna lösning får vi tillfört viktig kompetens till organisationerna och det innebär en mer ändamålsenlig råvaruförsörjning till våra sågverk i regionen.

Vi vill använda cookies för att samla information om hur du använder denna webbplats.
Läs mer om hur vi behandlar data i vår Integritetspolicy.