Fortsatt förbättrade marknadsvillkor och framgångsrik implementering av synergier

Finansiell översikt Q4 2020 (Q4 2019)

  • Nettoomsättning: 661 MSEK (717)
  • EBITDA: 61 MSEK (34)
  • Pro-forma justerad EBITDA: 66 MSEK (62)

Finansiell översikt jan-dec 2020 (jan-dec 2019)

  • Nettoomsättning: 2,671 MSEK (2,028)
  • EBITDA: 198 MSEK (118)
  • Pro-forma justerad EBITDA: 207 MSEK (212)

Viktiga händelser Q4 2020

  • Stigande marknadspriser på sågade varor och måttligt stigande priser på råvara
  • Uppstart av den nya råvaruorganisationen
  • Avveckling av verksamheten i Weda Skog AB och Bergkvist Timber Växjö KB
  • Köp av egna obligationer till ett om 37 MSEK (nominellt belopp)

För ytterligare information samt summering av 2020 se bokslutskommunikén.

Bergkvist Siljan – Bokslutskommuniké 2020

Kontakt:
Anders Nilsson, VD Bergkvist Siljan, anders.nilsson@bergkvistsiljan.com

Denna information är sådan som Bergkvist-Siljan AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 februari 2020 kl. 14.30 CET

Vi vill använda cookies för att samla information om hur du använder denna webbplats.
Läs mer om hur vi behandlar data i vår Integritetspolicy.