Förbättrad lönsamhet drivet av förbättrade marknadspriser och full effekt av implementerade synergier.

Finansiell översikt Q1 2021 (Q1 2020)

  • Nettoomsättning: 620 MSEK (747)
  • EBITDA: 87 MSEK (50)
  • Pro-forma justerad EBITDA: 87 MSEK (51)

27:e maj 2021 godkände myndigheterna koncernens ansökan om utökat produktionstillstånd för sågverket i Insjön. Koncernen planerar en något högre produktion under 2021 jämfört med 2020.

För ytterligare information samt summering av 2021 se kvartalsrapporten.

Bergkvist Siljan – Delårsrapport Q1 2021

Kontakt:
Anders Nilsson, VD Bergkvist Siljan, anders.nilsson@bergkvistsiljan.com

Denna information är sådan som Bergkvist-Siljan AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021 kl. 12.00 CET.

Vi vill använda cookies för att samla information om hur du använder denna webbplats.
Läs mer om hur vi behandlar data i vår Integritetspolicy.