Stark marknadsutveckling och full realisering av synergierna resulterandes i hög lönsamhet

Q2 Finansiell översikt

  • Nettoomsättning: 764 MSEK (749)
  • EBITDA: 228 MSEK (54)
  • Proforma justerad EBITDA: 230 MSEK (54)

Halvår 2021 Finansiell översikt

  • Nettoomsättning: 1 386 MSEK ( 1496)
  • EBITDA: 315 MSEK (104)
  • Proforma justerad EBITDA: 317 MSEK (105)

För ytterligare information se halvårsrapporten.

Bergkvist Siljan – Halvårsrapport Q2 2021

Kontakt:
Anders Nilsson, VD Bergkvist Siljan, anders.nilsson@bergkvistsiljan.com

Denna information är sådan som Bergkvist-Siljan AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli 2021 kl. 14.00 CET.

Vi vill använda cookies för att samla information om hur du använder denna webbplats.
Läs mer om hur vi behandlar data i vår Integritetspolicy.