Styrelse och ledande befattningshavare

Styrelse
Ulf Bergkvist – Ordförande
Ulf Bergkvist, född 1953, är styrelseordförande sedan 2019. Bergkvist har varit verksam inom
Bergkvist-Insjönkoncernen hela sin karriär. Bergkvist är även styrelseordförande i Brenäs Skogar AB,
styrelseledamot i Svensk Skogskommunikation AB.
Jonas Björnståhl
Jonas Björnståhl, född 1972, är styrelseledamot sedan 2019. Björnståhl är även styrelseledamot och
verkställande direktör i Björnståhl konsult AB.
Håkan Dorm
Håkan Dorm, född 1960, är styrelseledamot sedan 2019. Dorm är även styrelseordförande i Windevo
AB och Bostadsrättsföreningen Wotan, styrelseledamot i Svensk Bostadspartner AB (publ), SBP Kredit
AB (publ) och Leksands Sparbank samt styrelsesuppleant i Monti Konsult AB.
Ledande befattningshavare
Anders Nilsson – VD och koncernchef
Anders Nilsson, född 1957, är verkställande direktör och koncernchef sedan 2019.

Vi vill använda cookies för att samla information om hur du använder denna webbplats.
Läs mer om hur vi behandlar data i vår Integritetspolicy.