Leoben, 1 februari 2022

Pressmeddelande

Mayr-Melnhof Holz, ett av de ledande bolagen i den europeiska sågverks- och träförädlingsindustrin, har nu fått godkänt av de österrikiska konkurrens-myndigheterna, och därigenom slutförs förvärvet av den svenska sågverksgruppen Bergkvist Siljan AB.

Mayr-Melnhof Holz Holding AG, med huvudsäte i Leoben, Österrike, signerade kontraktet i december förra året för att förvärva den svenska sågverksgruppen Bergkvist Siljan AB (publ.) från investeringsfonden ESSVP IV., som rådges av Orlando Nordics AB. Tack vare de nödvändiga godkännandena från de österrikiska konkurrensmyndigheterna, kan nu förvärvet slutföras den 1 februari 2022. Ulf och Per-Ragnar Bergkvist blir kvar som delägare inom Bergkvist Siljan.

Produktionsenheterna i Insjön, Mora och Blyberg (samtliga i Dalarna) kompletterar de existerande sågverken i Leoben (Österrike), Paskov (Tjeckien), och Efimovkij (Ryssland) perfekt och gör därmed Mayr-Melnhof Holz, med 5 miljoner kubikmeter timmerprocesskapacitet, till Europas tredje största sågverksbolag. För första gången i dess 170-åriga historia, förväntas omsättningen överstiga 1 miljard euro under verksamhetsåret 2022.

”Vi ser väldigt mycket fram emot att få arbeta med våra nya svenska kollegor. Tillsammans kommer vi realisera och bygga på den synergi- och tillväxtpotential som finns både inom försäljning och övrig verksamhet, samt stärka vår gemensamma marknadsposition” säger Richard Stralz, VD för Mayr-Melnhof Holz Holding AG. Varumärket och den existerande företagsledningen i Bergkvist Siljan kommer vara kvar som tidigare.

Bergkvist Siljan

Bergkvist Siljan producerar runt 850 000 kubikmeter sågad vara årligen av både gran och tall. Gruppen består av tre moderna sågverk samt en av Sveriges största containerterminaler, med en kapacitet upp till 50 000 TEUs per år, och har en direkt järnvägskoppling till Göteborgs hamn. Michael Wolfram, CFO Mayr-Melnhof Holz Holding AG, tillägger: “Bergkvist Siljan, med en omsättning på nästan 300 miljoner euro, har 285 anställda. Både Mayr-Melnhof Holz och Bergkvist Siljan har en lång tradition av familjeägande i över hundra år, och tillsammans kompletterar vår försäljning varandra perfekt. Utöver den skandinaviska marknaden, tillgodoser Bergkvist Siljan huvudsakligen marknaderna i östra Asien, Västeuropa samt Nordafrika.”

Produktionsenheter Bergkvist Siljan

Bergkvist Siljan Blyberg AB

Bergkvist Siljan Insjön AB, inklusive containerterminal

 

Bergkvist Siljan Mora AB

Om Mayr-Melnhof Holz

Mayr-Melnhof Holz är ett av de ledande företagen inom trävidareförädling i Europa, en huvudsaklig ledare inom limträ samt en drivande kraft för framsteg inom korslimmat trä (CLT), framtidens byggnadsmaterial. Vidareförädlingen av trä sker exklusivt med hållbart brukade skogar. Mayr-Melnhof Holz bolagshistoria sträcker sig ända från 1850-talet, och därmed finns mer än 170 års erfarenhet av att vidareförädla den värdefulla råvaran som kommer från skogen.

Säker råmaterialförsörjning, en spårbarhetskedja; transparant produktkvalitetssäkring samt kontinuerlig processoptimering är nycklarna till den pålitlighet och produktkvalitet som Mayr-Melnhof Holz står för. Ungefär 2 000 anställda är involverade i transformationen av råmaterial till moderna trävaruprodukter. Mayr-Melnhof Holz startade, och fortsätter med sin huvudprodukt, sågade trävaror, men idag täcker produktportföljen hela spannet av limträprodukter: balkar och paneler för konstruktionsapplikationer, korslimmat trä, formverksprodukter samt att de bryter ny mark i betong-limträkomposit. Tillsammans med dotterbolaget Hüttemann, står Mayr-Melnhof Holz för årtionden av erfarenhet inom konstruktionsträ och erbjuder en fullservice av träbyggnadsdesign, utveckling och implementering av träkonstruktioner. Pellets kompletterar portföljen och tillverkas av sågverkets biprodukter.

Bolagets huvudkontor finns i Leoben, Österrike. Gruppen består av tre sågverk med pelletsfabriker i Leoben (Österrike), Paskov (Tjeckien) och Efimovskij (Ryssland). Vidareförädlingsenheter finns i Gaishorn (Österrike), Reuthe (Österrike), Wismar (Tyskland) samt Olsberg (Tyskland). Alla enheter samt hela konstruktionsvirkesportföljen är PEFC-certifierat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sonja Hiebler-Liebminger
Head of Corporate Communications & Group Marketing

Mayr-Melnhof Holz
Turmgasse 67, 8700 Leoben, Austria
Tel +43 – 3842 300 1206

Mobil +43 664 888 15 701
Email sonja.hiebler-liebminger@mm-holz.com
Hemsida www.mm-holz.com

Vi vill använda cookies för att samla information om hur du använder denna webbplats.
Läs mer om hur vi behandlar data i vår Integritetspolicy.