Om oss

Globala leveranser av högkvalitativa och hållbara produkter från närområdet

Bergkvist Siljan är en modern sågverkskoncern i Dalarna och är en global leverantör av trävaror. Våra tre industrier är strategiskt positionerade i närheten av den högkvalitativa råvaran som finns i Mellansverige. Vårt huvudsakliga upptagningsområde sträcker sig från Dalarnas norra delar ner mot Värmland i söder och Hälsingland/Gästrikland i öster. Här är skogarna välskötta sedan generationer tillbaka och tillväxttakten säkrar en tålig råvara av bra kvalitet.

Koncernens framgång bottnar i en stark arbetsinsats från våra cirka 300 medarbetare utför och det nära samarbete vi har med kunder och leverantörer. Vi som  arbetar på Bergkvist Siljan är stolta över att bruka och vidareförädla den lokala råvaran. Hos oss är hållbarhet ett viktigt och integrerat synsätt som präglar hela  koncernen.

Europas tredje största sågverkskoncern

Sommaren 2019 gick de två anrika dalakoncernerna Siljan Group AB och Bergkvist-Insjön AB samman och blev Bergkvist Siljan. Koncernen har ca 300 medarbetare i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland. Sedan februari 2022 ägs Bergkvist Siljan av det österrikiska företaget Mayr-Melnhof Holz Holding Group. Delar av styrelse och koncernledning fortsätter att vara en del av ägarkretsen.