Produkter & tjänster

På våra tre sågverk runt Siljan tillverkar vi specialiserade produkter för furu- och granmarknader över hela världen. Nyckeln till långsiktiga relationer och stabil kvalitet är att såga rätt stock på rätt produktionsenhet.

I Mora sågar vi 180 000 m3, 100% fura. Här har vi valt att såga grövre furustockar i storleken 18-34 cm, stor del av produktionen riktad mot Nordafrika och Skandinavien.

I Blyberg sågar vi 235 000 m3, klenare gran- och talltimmer i storleken 14-18 cm. Här är Skandinavien, Europa och Asien de största marknaderna.

På sågen i Insjön är det 100% granproduktion i storleksordningen 480 000 m3. Asien och Europa är de största marknaderna för den produktionen.

Våra sågverk - samtliga ligger i Dalarna