Åtgärder i din skog

Skogen och varje enskilt bestånd genomgår ett långt kretslopp där nyckeln till långsiktig hållbarhet och lönsamhet är hur och när olika åtgärder sker.

Vi finns för dig genom hela kretsloppet, med ett brett utbud av olika tjänster för att möta ditt och skogens behov. Hos oss får du även en bra digital upplevelse kring ditt skogsägande där du kan följa hanteringen av din fastighet på vår skogsägarwebb och i vår app.

På Bergkvist Siljan erbjuder vi dig som skogsägare en rådgivande funktion kring hur du kan hantera din fastighet, vi kan vara ett bollplank kring det du funderar om. Detta kan röra ekonomiska, juridiska eller skogliga frågor, även myndighetskontakter. För ditt skogsbruk ser vi skogsbruksplanen som ett värdefullt verktyg för att du enkelt ska få information kring hur du ska hantera din skog över en längre period, och se när olika åtgärder är lämpliga.
Föryngringsavverkning är den mest lönsamma åtgärden i kretsloppet för din skog. Det är viktigt att göra denna åtgärd när träden är färdigvuxna och mogna, samtidigt som en för lång väntan kan minska tillväxten i skogen. Vi utför denna åtgärd med garanterad hög kvalitet och i samråd avseende dina önskemål.

Gallring sker oftast 1-2 gånger under tillväxten av fastigheten och är nyckeln till god tillväxt. De högkvalificerade lokala partners vi arbetar med säkrar att de starkaste stammarna står kvar och gynnar tillväxten på längre sikt. Vårt uttag av blybergskubb säkrar god volym speciellt i senare gallringar där du rent av kan få ett positivt netto i särskilt gynnsamma förhållanden.

Röjning kan dels ske i anslutning till avverkning men också som separat åtgärd. Denna åtgärd fokuserar tillväxten till de träden med störst potential att ge återbäring senare med lättare gallringar.

Plantering bygger på valet av plantor för att ge förutsättningar för livskraftiga skogar. Förutom rätt plantor så är en professionell hantering av plantorna den säkraste metoden för ett gott resultat.

Markberedning ger förutsättningen för en god återväxt, oavsett föryngringsmetod. Planeringen för markberedningen sker redan i samband med föryngringsavverkningen.

Förutom de stora åtgärderna i kretsloppet så är vi också din partner vid övriga eventuella åtgärder, såsom att ta hand om stormfälld skog, dikning, gödsling, etablering av nya skogsvägar och att säkra framkomlighet inför avverkningar.

Ett effektiv verktyg för att ha rätt åtgärd vid rätt tid, förutom dialog med våra kunniga virkesköpare, är att skapa en skogsbruksplan för just din skog. Läs mer här