Produktion

Insjön–
Konstruktionsgran med längdprogram

På produktionsenheten i Insjön sågas gran i ett optimerat längdprogram för containerleverans. Det finns god kapacitet i den integrerade hyveln där delar av produktionen vidareförädlas. Trävarorna används främst till konstruktion antingen direkt som reglar och balkar eller efter vidareförädling till limträ.
Omsättning: 1 100 msek
Anställda: 95 medarbetare
Timmerförbrukning: 840 000 m3fub
Produktion: 480 000 m3sv
Huvudmarknader: Japan, Kina, Sydkorea och Skandinavien

Mora–
Kvalitetsfura i grövre dimension

På produktionsenheten i Mora sågas Mellansveriges finaste fura. Trävaran som vi framställer har ett brett spektrum av användningsområden varav ett är möbelindustrin där hantverkare skapar fina pjäser till hem runtom i världen.
Omsättning: 400 msek
Anställda: 49 medarbetare
Timmerförbrukning: 340 000 m3fub
Produktion: 180 000 m3sv
Huvudmarknader: Nordafrika, Mellanöstern och Skandinavien

Blyberg–
Klentimmerverk med optimalt produktutbyte

På produktionsenheten i Blyberg tar vi hand om klentimret som kommer främst från alla gallringar i området. En viktig aktivitet för att göra skogsbruket långsiktigt hållbart och lönsamt som också möjliggör de fina produkterna som kommer ut från sågen i Blyberg. En stor andel av leveranserna från sågen hamnar på byggvaruhusen runt om i Sverige, kanske både din och grannens trall har sitt ursprung här.
Omsättning: 500 msek
Anställda: 54 medarbetare
Timmerförbrukning: 500 000 m3fub
Produktion: 235 000 m3sv
Marknader: Skandinavien och Japan