Företaget

 

Bergkvist Siljan har sin verksamhet i Mellansverige, det är i detta område vi och våra medarbetare är lokalt förankrade. Våra tre produktionsenheter ligger runt Siljan och har ett upptagningsområde av råvara med fokus på Dalarna, Gästrikland och Hälsingland. Det är i det området du hittar våra virkesköpare som hjälper skogsägare att ta bra beslut för att vårda de stora värdena som finns i skogen på kort och lång sikt. Våra färdiga produkter sprids över världen med fokus på Norden, Asien, Europa och Nordafrika. För Asien, som är vår största marknad efter Norden, har vi ett lokalt kontor i Shanghai som skapar en närhet till våra kunder och därmed kan ge bättre service även åt våra kunder i Kinas inland.

Som koncern vilar vi i huvudsak på två ben, den skogliga verksamheten med ett stort tjänsteutbud till skogsägare och ett nära samarbete med övriga skogsbolag i regionen, samt det industriella med våra produktionsenheter. Vi använder vårt varumärke Bergkvist Siljan inom den skogliga verksamheten i varianten Bergkvist Siljan Skog medan Bergkvist Siljan står sig starkt för sig själv på trävarumarknaden. För att skapa en så effektiv och unison verksamhet som möjligt så stöttas både råvaruorganisationen och produktionsenheterna av en fantastisk gemensam organisation som har sitt säte i både Insjön och Mora. Den gemensamma organisationen stöttar med supportfunktioner såsom Marknad, Produkt, Ekonomi, HR och IT. Det är också i den gemensamma organisationen som vi säkrar att vår tekniska specialistkompetens kommer till användning där den behövs mest.

Mångfald

Genom att arbeta med  jämställdhet och mångfald som självklara delar i verksamheten skapar vi en kultur där olikheter aktivt används som potentiella framgångsfaktorer. Bergkvist Siljan är övertygade om att ett aktivt arbete med mångfald och jämställdhet skapar konkurrensfördelar och stödjer koncernens målsättning att vara en god samhällsmedborgare och en attraktiv arbetsgivare.