Marknader

Vår marknadsorganisation består av engagerade anställda som tillsammans besitter en bred erfarenhet.

Kundens behov sätts alltid i fokus, där vi söker en produktions- och leveranslösning som matchar kundens behov. Marknad, produkter och kunder är alltid i förändring och vi inser vikten av att vara dynamiska och alltid utveckla vår affär tillsammans med kunden. Flexibilitet, leveransprecision och nyfikenhet är ledord i vår organisation.

Vår geografiska säljspridning är stor, med de största tyngdpunkterna på Nordafrika, Europa och Asien. Vi har lång erfarenhet av marknaderna i Asien där vi varit i Japan sedan 1992, och i Kina sedan 2012 då vi öppnade ett eget kontor i Shanghai.

Bakom säljkåren finns ett team med erfaren administrativ personal. Att ha ett välorganiserat och dynamiskt team samt effektiva logistiska lösningar är en stor och viktig del i den kvalitet vi levererar i våra affärer, utöver själva virket.

Med en majoritet kvinnor i marknadsorganisationen representerar vi en modern arbetsmiljö där många skickliga medarbetare med en omfattande kunskap tillsammans bidrar för att skapa ett effektivt flöde.

Eftersom vi varje vecka levererar ut stora volymer virke till olika delar av världen, på såväl bil, järnväg som container, krävs ett väloljat logistikteam vilket finns på plats i Mora och Insjön.

Vi har en helt unik lösning med en egen containerterminal. Terminalen är den sjunde största i Sverige och är en viktig hubb för våra hållbara transporter. Virket lastas i container på plats i Insjön, och skickas sedan med tåg till Göteborg för vidare transport med fartyg till slutdestinationen. Varje vecka levererar vi ca 180 containers från vår terminal i Insjön till kunder i Asien, som står för drygt en tredjedel av den totala produktionsvolymen i bolaget. Containerterminalen används av alla våra tre produktionsenheter.