Granbarkborre

Granbarkborren är en skalbagge som trots sin lilla storlek på ca 4 mm kan döda stora friska granar. Från maj till augusti är granbarkborrens parnings- och kläckningsperiod, då sker de största skadorna på skogen. Och det är främst då du som skogsägare bör vara observant och söka spår på skador. Du bör kontrollera din skog regelbundet för att upptäcka nya angrepp och rädda värdet på skogen. Har du funderingar om din skog är du välkommen att kontakta någon av våra virkesköpare.

Vad kan du som skogsägare göra själv?

Kontrollera granbeståndet regelbundet, framför allt på senvåren och avverka träd som eventuellt är angripna av granbarkborren. Träd med grå kronor och barr angreps troligen redan under tidigare år. Färska skador kan vara svåra att upptäcka då granen ser frisk ut på håll. Det är på nära håll som det är lättast att upptäcka skadorna. Tidiga tecken på angrepp är:

  • Brunt borrmjöl vid stambasen, i barkfickor och i spindelväv på trädet.
  • Kåddroppar som granen försvarat sig med. Det blir som tårar på stammen.
  • Torra gröna barr på marken som granen har tappat.
  • Avfläkt bark, högst uppe på stammen.
  • Små ingångshål i barken.

Under höst och vinter syns angreppen tydligare, då som roströda barr och avfläkt bark.

Kontakta din virkesköpare för att få hjälp med avverkning och bortforsling så fort som möjligt.

Ta rätt på nedblåsta granar

Har du granar som blåst ner eller skadats av snön i vinter är det hög tid att ta rätt på dessa nu. Granbarkborren förökar sig helst i färska vindfällen och riskerar sedan att angripa även stående granar. Upparbeta därför de nedblåsta eller skadade granarna så snart som möjligt.

Vill du läsa mer om granbarkborrar kan du läsa på Skogsstyrelsens hemsida.