Skog

– som du vill ha den

Bergkvist Siljan köper skog och förvaltar skog. Men äger skog, det gör vi inte. Det gör du. Så när du anlitar oss för olika skogstjänster, då är det också du som bestämmer.

Däremot sitter vi på en hel del erfarenhet och kunskap. Oavsett om du är ute efter att maximera den ekonomiska avkastningen på ditt skogsinnehav, eller är mån om att bevara naturvärden, så kan vi hjälpa dig.

Certifiering och skogsbrukplaner är två grundpelare i det arbetet. Men allra viktigast är nog ändå våra virkesköpare. Oftast är det ju de som besöker dig och din skog. Det är också de som sköter det mesta av vår rådgivning – alldeles gratis.

Och du. Har du inte din skogsbruksplan i Skogsägarwebben redan tycker vi att du ska ordna det. Så vet du att den alltid är uppdaterad.

Skogsbruksplan

Skogsbruksplan

Med en bra plan anpassad för dig och din skog kan du vara trygg i att den sköts på bästa sätt och att åtgärder utförs i rätt tid.

Skaffa skogsbruksplan

Skogsägarwebben

Skogsägarwebben

All information du behöver om din skog samlad på ett ställe och alltid uppdaterad. Få full koll på din skog.

Mer om skogsägarwebben

Hitta virkesköpare

Hitta virkesköpare

Hitta din lokala virkesköpare och hör av dig med dina frågor. Tillsammans gör vi det bästa för din skog.

Hitta virkesköpare

Bergkvist Siljan Skog är din lokalt förankrade skogspartner med en stark förankring i bygderna där vi är verksamma.
Vi arbetar för att vara en långsiktig partner som tar fram det gröna guldet i din skog om det så är att säkra rätt förutsättningar för störst tillväxt, en optimal gallring för vår Blybergkubb eller fina slutavverkningar av kvalitetsfura och konstruktionsgran. Den råvara vi anskaffar försörjer tre sågverk i Insjön, Mora och Blyberg där rätt råvara kommer till rätt industri för att förädlas till högkvalitativa produkter som sprids i världen. Vi är en av Mellansveriges största och äldsta aktörer inom skogsskötsel där vi är aktiva under varumärket Bergkvist Siljan Skog. Våra virkesköpare och distriktskontor finns nära dig, och vi kan förutsättningarna för skogsskötsel på den plats där din skog växer.