Värdekedjan

Värdekedjan för Bergkvist Siljan börjar redan vid planteringen av skog som är en av de många skogstjänster som vi erbjuder markägare. Under de ca 100 år från planteringen till slutavverkningen så är vi en del i att säkra både åtgärder för att vårda skogen och ta ut värden som skapas under tiden.

Från avverkningar i skogen skapas dels olika sortiment av timmer som fördelas till ett specialiserat sågverk. Det skapas också andra viktiga produkter som kan användas till massabruken, uppvärmning eller andra användningsområden.
När timmer genom en effektiv hantering har levererats till rätt sågverk i rätt tid så sönderdelas timret för ett optimalt utbyte av plankor och bräder som sedan torkas, sorteras och kapas till färdiga trävaror. I den här processen skapas även andra viktiga produkter såsom bark, flis, spån och värme. Bark används primärt som ett förnybart bränsle till våra egna pannor där de blandas med flis. Värmen från våra pannor används till virkestorkarna och till fjärrvärme för både Mora och Leksand. Flis och spån tillsammans med massaveden från skogen är de sortiment som levereras till massabruken i regionen och vidareförädlas till pappersprodukter och förpackningsmaterial. De plank och bräder som vi levererar till våra kunder fortsätter att vidareförädlas antingen inom byggindustrin till olika typer av byggnader, inom möbelindustrin både som finsnickerier och till mer industriell möbeltillverkning och slutligen till bygghandlare där de sprids till lokala hantverkare och hemmafixare.
Som du märker så spänner värdekedjan för våra produkter över en väldigt lång tidsperiod med ca 100 år i skogen och vissa produkter för konstruktionsmaterial kan användas i över 100 år. Längs kedjan av förädling så utnyttjas alla produkter och biflöden maximalt för att skapa ett så hållbart och cirkulärt system som möjligt.

För bättre förståelse för våra industrier, titta gärna på våra filmer som visar hanteringen från timmer till leverans:

Insjön

Mora

Blyberg