Sponsring

Sponsringspolicy

Hos Bergkvist Siljan tar vi vårt lokala engagemang på allvar och vi försöker fördela vår sponsring på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt.

Vi har klara mål med vår sponsring – vi ska uppfattas som en positiv kraft i vårt verksamhetsområde och bidra till en levande landsbygd. Vi vill också skapa kännedom och stärka vårt varumärke. Sponsringen ska vara till nytta för företaget, våra medarbetare och /eller våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Ansökan om sponsring

Vi behandlar inkomna ansökningar vid tre tillfällen per år. Sista ansökningsdatum är årligen 31 januari, 30 april samt 30 september. Efter sista ansökningsdatum kan man förvänta sig ett svar inom en månad.

Formulär för ansökan kan hämtas via länken nederst på sidan.
Ansökan skickas in via mail, till adress: sponsring@bergkvistsiljan.com

Bergkvist Siljans sponsring ska:

 • Alltid baseras på ansökan via hemsidan
 • Skapa god PR och stärka Bergkvist Siljans varumärke. Varumärket ska ha en god exponering.
 • Nå breda grupper i samhället, med fokus på barn och ungdomar
 • Präglas av hög kvalitet genom samarbete med seriösa partners

Vi vill att vår sponsring ska synas och innehålla mervärden för Bergkvist Siljan genom exempelvis:

 • Att vår logotyp syns i sponsorpartners marknadsföring och webbplats. Här hittar du vår grafiska manual.
 • Att vi har möjlighet till exponering på plats vid större evenemang för att till exempelvis möta publik, ungdomar, föräldrar och medlemmar.
 • Att vi har rättighet att omnämna sponsorpartner i vår egen marknadsföring, exempelvis på vår webbplats och i sociala medier.

Några kännetecken för ett bra avtal

 • Vi-känsla – vi når de många människorna, som också uppfattar och uppskattar vårt engagemang
 • Glädje – vår medverkan bidrar till att skapa positiva upplevelser
 • Aktivitet – vi bidrar till att bygga relationer och skapa möten
 • Framtid – vi engagerar oss i barn och ungdomar

Vi sponsrar inte:

 • Passiv och rutinmässig sponsringsverksamhet
 • Verksamheter som strider mot Bergkvist Siljans värderingar kring etik, moral och miljö
 • Enskilda individer utan stor spridningsmöjlighet
 • Verksamheter med osund ekonomi
 • Föreningar eller verksamheter med partipolitisk eller religiös verksamhet

Återbetalning

Om ett evenemang eller arrangemang ställs in ska eventuell utbetald sponsring återbetalas. Samma sak gäller för föreningar och organisationer som upphör med sin verksamhet under pågående avtalsperiod.

Ansökningsformulär

Ladda ned formulär