Skogsbruksplan

Planen för att optimera hållbarheten och lönsamheten i din skog

Visst är motorsåg och huggarbyxor bra att ha. Men skogsägarens viktigaste hjälpmedel är en välskriven skogsbruksplan. Den ger dig översikt och talar om hur din skog ska skötas, så att du får ut maximalt av ditt skogsägande.

Skogsbruksplanen innehåller skötselrekommendationer och kartor, som kopplas till åtgärdsförslag för varje bestånd. Där finns bland annat uppgifter om beståndens yta, ålder och huggningsklass. Skogsbruksplanen fungerar också som värderingsunderlag vid försäljning.

För att skogsbruksplanen ska fylla sin funktion måste den vara uppdaterad. Din virkesköpare hjälper dig med den saken. De har kunskaperna som krävs och dessutom tillgång till Bergkvist Siljans övriga experter när så krävs. Och de finns nära dig! Ta med dig din virkesköpare ut för att titta på skogen. Jämför verkligheten med planen och kolla att allt som ska göras också har blivit gjort. Det lönar sig i längden.

Skogsbruksplanen är dessutom en förutsättning för att bli certifierad enligt FSC och PEFC – och certifierat virke ger bättre betalt! Saknar du skogsbruksplan? Kontakta oss, så löser vi det.

Skogsbruksplanen i korthet

  • Innehåller skötselrekommendationer och kartor, som kopplas till åtgärdsförslag för varje bestånd.
  • Innehåller bl a uppgifter om beståndens yta, ålder och huggningsklass.
  • Skapas digitalt, så att den lätt kan uppdateras. Du kan skriva ut den på papper eller läsa den i datorn.
  • Kan fungera som värderingsunderlag vid försäljning.
  • Rekommenderas att planen göras naturvårdsanpassade, även kallat “grön plan”. Det betyder att de också sätter naturvårdsmål för varje bestånd. Detta är ett krav för att du ska kunna certifiera din skog enligt FSC och PEFC.

Så görs skogsbruksplanen

Först görs en flygbildstolkning av din fastighet som omvandlas till kartor med en indelning av skogen utifrån skogstillstånd och biologiska förutsättningar.

I nästa steg är planläggaren på plats ute i skogen och samlar in de skogliga data som behövs om till exempel trädslagsblandning, virkesförråd, höjd, ålder och diameter på skogen. Samtidigt ges också skötselråd för de närmaste tio åren.

Slutligen sammanställs materialet och kartorna digitaliseras. I och med detta hamnar varje skifte på rätt plats. Därefter är planen färdig.

Skogsägarwebben

Skogsägarwebben

All information du behöver om din skog samlad på ett ställe och alltid uppdaterad. Få full koll på din skog.

Mer om skogsägarwebben

Hitta virkesköpare

Hitta virkesköpare

Hitta din lokala virkesköpare och hör av dig med dina frågor. Tillsammans gör vi det bästa för din skog.

Hitta virkesköpare