Virkesköp / Prislistor

Virkesaffären – så går den till

 1. Inventering och taxering

  Efter inledande kontakt mellan skogsägare och virkesköpare görs en fältinventering av din skog, antingen gemensamt eller separat av oss. Vi går sedan igenom vilka behov som finns i din skogsbruksplan och dina mål med fastigheten. Du som redan är kund hos oss så sker denna diskussion årligen.

 2. Köpform och kontrakt

  När vi är överens om vilka åtgärder som ska utföras diskuteras köpformen. Du kan antingen ta ansvar för avverkningen och sälja leveransvirke eller välja en avverkningsrätt där vi sköter hanteringen åt dig. Här går vi t.ex. igenom vem som täcker vilka kostnader samt hur utbetalning kommer ske där ett skogskonto är en vanlig lösning för att fördela ut inkomsterna över tid.

 3. Planering och registrering

  Avverkning planeras utifrån överenskommelsen med passande maskiner och lämplig tidpunkt. Hanteringen sker transparant och digitalt både mot dig som skogsägare och lokala entreprenörer som ska utföra åtgärderna.

 4. Avverkning

  Du får besked om när avverkningen i din skog ska börja. När avverkningen avslutats transporteras virket till en mätstation i anslutning till sågverket eller massaindustrin. Där mäts virket in av Biometria, en opartisk förening, som sammanställer ett mätbesked som blir tillgängligt för dig.

 5. Avräkning

  När allt virke från din avverkning är inkört och inmätt gör vi en slutredovisning på samtliga intäkter och kostnader som är kopplade till kontraktet för att ge dig en totalbild av kontraktet. Därefter fastställs betalplanen för utbetalning till dig.

Köpformer och prislistor

Vi utgår från dina behov och erbjuder olika affärsformer för att sälja ditt virke till oss. Du kan både välja hur stor del av åtgärden som du ansvarar för och hur detaljerad prissättningen ska vara, allt för att säkra att vi möter dina behov. En oberoende virkesmätningsförening säkrar att mätningen av virket sker på ett korrekt och rättvist sätt.
Om du vill bruka din skog själv och sköta avverkningen så säljer du leveransvirket till oss enligt en särskild leveransvirkeslista. Innan du avverkar är det viktigt att du stämmer av vilka dimensioner och längder du ska aptera efter.
Väljer du istället att överlåta uppdraget åt oss så är den vanligaste köpformen ett avverkningsuppdrag. Detta är köpformen som ger dig betalt för den faktiska volymen och kvaliteten som kommer ut ur din skog och därmed värderar hela ditt innehav mest precist och rättvist. Här står du som säljare för avverkningskostnaden som uppstår. Kontakta din virkesköpare för att få gällande prislista för denna köpform. Vi erbjuder utöver detta även andra varianter med mer fasta priser per sortiment som bygger på ett estimat av kvaliteter och/eller volymer.
Din virkesköpare vill gärna förstå ditt behov och berätta om lämpliga köpformer för dig.