Karriär

Bergkvist Siljan är verksam inom en av de verkliga nyckelindustrierna i Sverige, nämligen svenskt skogsbruk. Svensk skog och svensk skogsindustri är en fantastisk tillgång för Sverige. Den här koncernen står inte bara för gamla anor som byggt Sverige med hållbarhet i centrum, utan är idag en högteknologisk bransch som skapar välstånd genom de stora exportintäkterna som företaget genererar. Att jobba på Bergkvist Siljan innebär att få möjlighet att bidra till allt detta och även vara del i starkt bolag där delaktighet och personlig utveckling är centralt. Koncernen är en del av det österrikiska företaget Mayr-Melnhof Holz Holding Group som är en av Europas största sågverkskoncerner.

Lediga tjänster Bergkvist Siljan

Lediga tjänster Mayr Melnhof Holz

Koncernen Bergkvist Siljan bedriver en verksamhet som har ett behov av många olika kompetenser och erfarenheter. Enkelt kan det beskrivas som tre delar, i industrin, i skogen och gemensamma funktioner i kontoret.

I industrin jobbar du närmast den högteknologi som sågverk är idag och som en del av teamet som arbetar med detta på ett långsiktig och säkert sätt. Exempel på roller du hittar här är operatör, elektriker, mekaniker, truckförare.

I skogen jobbar du främst som virkesköpare där din roll är att skapa relationer med lokala skogsägare och hjälpa dem att på bästa sätt bruka deras skog och driva virke till våra tre industrier. Förutom virkesköpare så finns även andra roller så som skogsvårdare, logistiker, produktionsledare samt administrativa tjänster.

Inom de gemensamma funktionerna så finns en bredd av områden; Ekonomi, Marknad, HR, Logistik, Supply Chain Management, Teknik och administration. Inom de olika områdena finns det tjänster med olika kompetensbehov med det gemensamma behovet av samarbete över enheter och lösningsfokus. Marknadsavdelningen sticker ut där arbetet är globalt på ett annat sätt än övriga delar av verksamheten. Våra kunder finns i stora delar av världen och därför arbetar vi också globalt både dagligen i våra kontakter med kunder men även genom en stor andel resande.

Starkt bolag med sunda värderingar

Bergkvist Siljan är ett företag med gamla anor som bidrar till många lokala jobb och därmed en levande landsbygd. Vi är en lokal aktör som är väl förankrad i bygden och vi står för långsiktighet och trygghet både för små och stora råvaruleverantörer. Vi sätter hållbarheten i centrum och vi skapar god ekonomi genom de stora exportintäkterna som industrin genererar. Våra färdig a produkter sprids över världen med fokus på Norden, Asien, Europa och Nordafrika.

Totalt har koncernen ca 300 anställda.

I kombination med höga ambitioner och högt i tak skapar vi ett bra team. Hos oss bryr vi oss om varandra, där säkerhet och arbetsmiljö är en viktig del av din arbetsdag.