Certifiera din skog

Certifiering för skogsägare

Certifiering enligt ledande standarder är ett sätt att på frivillig väg göra en extra insats för miljön och för de sociala värdena i skogsbruket utöver lagkraven och något vi ser väldigt positivt på. Certifierat virke är idag en grundförutsättning för att kunna sälja de högkvalitativa trävaror vi står för. Certifiering innebär i grunden att du har en grön skogsbruksplan för ditt bestånd och att samtliga åtgärder sker i enlighet med dessa standarder. Om du inte redan har en certifierad bistår vi naturligtvis dig att ta det steget.

Fakta certifiering

  • Certifieringsmärkning enligt ledande standarder är en garanti för att produkterna har tagits fram på ett ansvarsfullt och hållbart sätt – miljömässigt, socialt och ekonomiskt.
  • Certifieringssystemen vilar på ett aktivt brukande med god ekonomisk avkastning och på miljöhänsyn till nytta för biologisk mångfald, kulturlämningar och övriga miljövärden, samt socialt ansvarstagande (allmänna intressen + anställda inom skogsbruket).
  • Certifieringen kräver att du beställer en s k grön skogsbruksplan, där varje bestånd får en detaljerad beskrivning över skötselåtgärder, produktionsmål och/eller miljömål.
  • En stor fördel som många upplever är den ordning och reda som per automatik följer certifieringen.

Läs gärna mer om de olika certifieringssystemen på https://skogscertifiering.se – ett företag BergkvistSiljan Skog är med och driver för att kunna jobba med certifieringsfrågorna och för att kunna certifiera dig och andra skogsägare.

Vill du veta mer, eller har du bestämt dig och vill bli certifierad så ta kontakt med virkesköparen på ditt område.

Samtliga sågverk i Bergkvist Siljan-koncernen arbetar efter kraven för spårbarhet enligt ledande standarder för ett hållbart skogsbruk, och alla våra bolag är certifierade sedan 2012. Läs mer på sidan Hållbarhet och miljö.