Förvaltningsavtal

Ingen kan allt - men med vår samlade kunskap kan vi mycket!

Ett förvaltningsavtal är ett långsiktigt åtagande där dina behov styr hur vi lägger upp aktiviteter knutna till din skog.

Grunden för ett förvaltningsavtal är en aktuell skogsbruksplan.

Därefter sätter vi oss ned tillsammans och klargör vilka mål du har med ditt skogägande. Det är nämligen detta som är grunden för att vi ska göra det bästa för din skog. Därefter presenterar vi en plan för skötsel de närmaste fem åren som du får godkänna.

Vi bokar in ett uppföljande samtal varje år med dig oavsett om vi gjort något på din skog eller inte. Det tycker vi är ett bra sätt att hålla varandra uppdaterade.

Varför ett förvaltningsavtal?

  • Vi finns där din skog finns. Händer det något i närområdet så har vi möjlighet till snabb kontakt oss emellan.
  • Vi kan skog. Vår samlade kunskap ger dig trygghet att vi gör det bästa för din skog.
  • Vi finns i marknaden. Vi har koll på hur marknaden rör sig och hur exempelvis regelverk förändras.
  • Vi gillar skog. Vi vill ständigt lära oss mer om vår fantastiska resurs som skogen är och vill du så delar vi gärna kunskap med dig också.

Vem kan skriva ett förvaltningsavtal?

Äger du en skogsfastighet som är större än 50 ha, har du möjlighet att teckna ett förvaltningsavtal. Äger du en fastighet tillsammans med någon annan så måste ni båda vara överens om uppdraget, och skriva på avtalet.

Prissättning En förvaltning löper normalt i fem år med möjlighet till förlängning. Vi har en startkostnad för uppdraget och tar sedan en löpande årlig avgift per skifte från år två.

Vad gör vi inte? Vi deklarerar inte åt dig med förvaltningsavtal. Vi är helt enkelt inte bäst på det. Däremot har vi bra kontakter och hänvisar dig gärna till de som är duktiga på skogsekonomisk rådgivning. Tvister kan ibland uppstå. Då tar vi hjälp av de som är bäst på just detta, efter att har pratat med dig.

Vad betyder ett förvaltningsavtal för dig som skogsägare?

Att sätta mål är grunden. Utöver detta så har vi givetvis lagar och regler att förhålla oss till.

Om ditt mål är hög och jämn avkastning från din skogsfastighet – då sätter vi en plan för att optimera detta. En välskött fastighet genererar i snitt 30% mer i avkastning än en oskött fastighet över tid.

Om ditt mål är att ge en fastighet med större värde till nästa generation, så sätter vi en plan för att nå detta. Det kan t e x vara att styra så att gallring och skogsvård utförs i rätt tid för att premiera god tillväxt i skogen.

Om ditt mål är att värna om kultur och naturvärden på din fastighet så sätter vi en plan för hur vi bäst når detta. Det kan handla om att gallra bort gran för att gynna lövträd, eller att jobba med alternativa avverkningsmetoder.

Självklart kan du ha fler mål med ditt skogsägande. Då gör vi din plan utifrån dessa.

Låter detta intressant för dig? Varmt välkommen att höra av dig till din närmaste virkesköpare.

Vi vill använda cookies för att samla information om hur du använder denna webbplats.
Läs mer om hur vi behandlar data i vår Integritetspolicy.