Kontakt

Kontaktuppgifter

Telefon vx

010-144 09 00

Besöksadress

Mora: Siljanssågsvägen 65
Insjön: Axel Bergkvist väg 30
Blyberg: Blybergsvilan 8

Postadress

Box 435
792 27 Mora

E-postadress:

mail@bergkvistsiljan.com

Kontaktpersoner

Ledningsforum

Niklas Båtelsson

Martin Busk

Lars Matsson

Tobias Wångmar

Tom Wallén

Platschef Insjön

Peter Larsen

Vice VD Bergkvist Siljan Skog/Koncerncontroller+46 70 666 43 51

Marknad

Max Andersson

Ewelina Dawidowska

Patrik Abrahamsson

Josefine Hansback

Gillian Liang

Anna Thunell

Helen Långbergs

Emmy Sjörs

Martin Karlsson

Bengt Matspers

Bergkvist Siljan Skog, stab

Martin Busk

Anders Nääs

Ingemar Berling

Affärsområdeschef norr/Chef Produktion+46 70 190 59 47

Erik Brodén

Pontus Nykvist

Anders Blomberg

Peter Larsen

Vice VD Bergkvist Siljan Skog/Koncerncontroller+46 70 666 43 51