Bergkvist-Insjön och Siljan Group går samman

Ägarna av Bergkvist-Insjön AB och Siljan Group AB har beslutat skapa en stark gemensam sågverkskoncern med bas i Dalarna. Familjen Bergkvist, som ägt bolaget i fyra generationer, kvarstår som betydande delägare.

Ny huvudägare till Bergkvist-Insjön är Dilasso Timber AB, som sedan maj 2018 också äger Siljan Group AB, och tillsammans bildar bolagen den moderna sågverkskoncernen Bergkvist-Siljan med produktion i Insjön, Mora och Blyberg.

-Vi är stolta över att kunna genomföra en affär som tryggar den långsiktiga utvecklingen av verksamheten i Insjön, säger Ulf Bergkvist, ordförande i Bergkvist-Insjön. Bergkvist-Insjön och Siljan kompletterar varandra både vad gäller produktsortiment och marknad och tillsammans har vi dessutom en betydande råvaruorganisation i regionen, vilket gynnar skogsägarna och andra intressenter i branschen.

– Jag ser fram emot ett spännande jobb tillsammans med Bergkvist-Insjön, säger Jon Hansson, VD Siljan Group AB. Vi är ju redan idag goda grannar och de båda bolagen har snarlika kulturer och passar varandra bra. Siljan och Bergkvist-Insjön är koncerner med starka, stolta rötter i bygden, och den här affären skänker framtidstro för såväl kunder och leverantörer som anställda.

Bergkvist-Insjön AB grundades i Insjön 1925 av Ulf Bergkvists farfar, Axel Bergkvist, och har sedan dess utvecklats till ett bolag med en omsättning på ca 1,5 miljarder kr och ca 200 anställda. Siljan Group AB grundades i Mora 1897, omsätter ca 1,4 miljarder kr och har ca 200 anställda.

– Den här affären ger oss möjlighet att skapa ett konkurrenskraftigt sågverksföretag i ett riktigt bra råvaruområde, säger Anders Nilsson, VD Bergkvist-Insjön, som också tillträder som koncernchef för den nya koncernen Bergkvist-Siljan.

Affären är villkorad av godkännande från konkurrensmyndigheter och förväntas vara klar under sommaren. Den nya koncernen kommer ta form under hösten och fram till dess fortlöper verksamheterna i Bergkvist-Insjön och Siljan som vanligt.

Vid frågor v.g. kontakta:

Ulf Bergkvist
Ordförande Bergkvist-Insjön, tel 0247-443 08,
ulf.bergkvist@bergkvist-insjon.se

Jon Hansson
VD Siljan Group AB, tel. 0250-390 84,
jon.hansson@siljan.com

Om Dilasso Timber

Dilasso Timber AB finansieras av investeringsfonden ESSVP IV, som rådges av Orlando Nordics AB (Stockholm) och Orlando Management AG (München). ESSVP är en etablerad och stark investerare som har investerat i bolag i de tysktalande länderna sedan 2001 och i Norden sedan 2014. ESSVP investerar i marknadsledande produktions- och processbolag som t.ex. HIT, vilket är en helintegrerad europalltillverkare i Tyskland med fem såglinjer och 600 medarbetare.