Pressrelease Bergkvist – Siljan

Konkurrensverket har 17 juli 2019 godkänt sammanslagningen av Bergkvist Insjön AB och Siljan Group AB. Med bakgrund av detta har nu inledande strategiarbete för att forma den nya koncernen inletts och ytterligare information kommer ske löpande.

Vi har glädjen att informera att vi nu har tillsatt Jon Hansson som VD för Bergkvist – Siljan Skog. Jon Hansson är fn koncernchef för Siljan Group AB. Han tillträder sin nya tjänst 1 september 2019. Jon’s inledande arbetsuppgifter blir i huvudsak att sammansvetsa Siljan Skog AB och Weda Skog AB’s råvaruorganisationer.

Siljan Skog AB’s nuvarande VD Mats Sigvant har valt att lämna sin tjänst efter sju års anställning på olika befattningar inom Siljan Group. Mats Sigvant kommer att stå till koncernchefens förfogande tillsvidare samt arbeta med branschövergripande frågor inom koncernen.

Nuvarande marknadschef hos Bergkvist Insjön, Per-Ragnar Bergkvist har utsetts till marknadschef i den nya koncernen Bergkvist – Siljan med tillträde 1 september 2019. Per-Ragnar kommer inledningsvis fokusera på eventuella organisationsförändringar och översyn av marknadsstrategin.

För ytterligare information kontakta koncernchef Anders Nilsson, 070 574 19 17, anders.nilsson@bergkvist-insjon.se