PRESSMEDDELANDE – 1 Oktober

Bergkvist Siljan inleder idag en process för att omorganisera industriverksamheten inom koncernen och i samband med detta konjunkturanpassa bolagen inom koncernen. Syftet med förändringen är att skapa förutsättningar för ett effektivare arbetssätt inom och mellan bolagen i koncernen samt anpassa storleken på organisationen. Detta innebär att tre bolag inom koncernen inleder fackliga förhandlingar samt lägger varsel. Varslen täcker i sin helhet cirka 45 medarbetare.

Anders Nilsson, VD Bergkvist Siljan:
– Skapandet av Bergkvist Siljan har gett möjligheten att på ett bättre och mer effektivt sätt bedriva verksamheten i koncernen, vilket gör att vi idag går ut med denna förändring. Jag är fast övertygad om att detta är ett mycket viktigt steg i att göra Bergkvist Siljan konkurrenskraftigt och därmed stärka vår position på marknaden.

Bergkvist Siljan koncernen har knappt 350 medarbetare, koncernens består av de huvudsakliga bolagen Bergkvist Insjön, Siljan Timber, Blyberg Timber, Siljan Skog samt Weda Skog. Siljan skog och Weda Skog omfattas inte av de förhandlingar som nu inleds. Bergkvist Siljan planerar att behålla nuvarande produktionsnivåer även för nästa år vilket innebär att dessa förändringar inte kommer ha en direkt påverkan på varken kunder eller leverantörer.

Kontaktpersoner:

VD Bergkvist Siljan, Anders Nilsson
Fackliga representanter nås via bolagets växel, 0250/390 00