Vid verksamheten i Insjön produceras virkesprodukter genom sågning, torkning och hyvling. Verksamhetens biprodukter, spån, flis och bark, säljs till kunder som tex. massa- och pappersindustri, energibolag samt används som bränsle i bolagets egna pannor för produktion av hetvatten till bolagets torkningsprocess och fjärrvärmenätet i Insjöns tätort.  Med åren har verksamheten expanderat och den årliga produktionen av sågat virke når i dagsläget upp till ca 400 000 m3 per år.

För att kunna möta efterfrågan på våra produkter samt att tillgången på träråvara är god vill vi nu utöka maximalt tillåten årsproduktion. Det finns goda möjligheter att åstadkomma detta med relativt små förändringar.

Denna annons är en upplysning till allmänheten om att samråd pågår och att ett informationsmöte kommer att hållas vid Bergkvist-Insjön AB för de som är intresserade av planerna. Under mötet ges ytterligare information och möjlighet att ställa frågor samt ge synpunkter på planerad verksamhet.

Tidpunkt: kl 16:30-18:30 den 13 november 2019

För att vara med på samrådsmötet krävs anmälan med namn senast den 6 november 2019 till Jörgen Fernvik, helst via e-post: jorgen.fernvik@bergkvist-insjon.se (alternativt via telefon 0247 443 24).

För frågor gällande verksamheten kontakta Jörgen Fernvik enligt ovan. Samrådsunderlag kan fås av och synpunkter lämnas till: Eva Djupenström, eva.djupenstrom@m-solutions.se eller Johanna Ödhall, johanna.odhall@m-solutions.se.

Frågor och synpunkter i ärendet behöver vara oss tillhanda senast den 30 november då samrådet avslutas.

 

 

Vi vill använda cookies för att samla information om hur du använder denna webbplats.
Läs mer om hur vi behandlar data i vår Integritetspolicy.