Vi kommer att ändra öppettiderna för grindarna till industriområdet i Insjön

Orsaken är först och främst en säkerhetsfråga. Obehöriga skall inte vistas på ett industriområde där det kör tung trafik, en fullastad timmertruck väger över 100 ton, och vi vill minimera risken för olyckor. Genom att införa personlig access säkerställer vi att de som kommer in på området vet vilka regler som gäller samt har behörighet att framföra fordon på området.

Fr.o.m. 1/2 och framåt är grindarna stängda dygnet runt in till industrin.

Öppning sker med SSG-kort eller tagg + 4-siffrig kod. Vid frågor gällande inskanning av kort kontakta:

Jan Hansson
0247-443 14

Anna Thunell
0247-443 15