Bergkvist Siljan tar upp obligationslån till handel på Nasdaq Stockholm och offentliggör prospekt

200625

Bergkvist-Siljan AB (publ) (”Bergkvist Siljan”) har godkänts som emittent av räntebärande värdepapper på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista. Därmed kommer det obligationslån om nominellt 750 000 000 kronor som emitterades av bolaget i juli 2019 att tas upp till handel med första handelsdag omkring den 1 juli 2020.

Bergkvist Siljan har för detta syfte upprättat ett prospekt som Finansinspektionen idag, den 25 juni 2020, godkänt och registrerat. Prospektet offentliggörs idag och finns tillgängligt på Bergkvist Siljans hemsida samt på www.fi.se.

BergkvistSiljan-Prospekt.PDF

Vi vill använda cookies för att samla information om hur du använder denna webbplats.
Läs mer om hur vi behandlar data i vår Integritetspolicy.