Fortsatt förbättrad lönsamhet i en volatil marknad

Finansiell översikt Q2 2020 (Q2 2019)

  • Nettoomsättning: 749 MSEK (362)
  • EBITDA: 54 MSEK (9)
  • Pro-forma justerad EBITDA: 54 MSEK (40)

Finansiell översikt jan-jun 2020 (jan-jun 2019)

  • Nettoomsättning: 1,496 MSEK (732)
  • EBITDA: 104 MSEK (56)
  • Pro-forma justerad EBITDA: 105 MSEK (124)

Viktiga händelser Q2 2020

–       Framgångsrik omallokering av volymer från Europa till Japan och Kina för att minimera effekter av marknadsnedstängningar på grund av COVID-19

–       Något ökande marknadspriser jämfört med Q1 2020

Se halvårsrapporten för ytterligare information samt konsoliderad finansiell information.

Bergkvist Siljan – Halvårsrapport Q2 2020

Kontakt:
Anders Nilsson, VD Bergkvist Siljan, anders.nilsson@bergkvistsiljan.com

Denna information är sådan som Bergkvist-Siljan AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2020 kl. 14.30 CET.

 

Vi vill använda cookies för att samla information om hur du använder denna webbplats.
Läs mer om hur vi behandlar data i vår Integritetspolicy.