Stabilare marknad och ny råvaruorganisation

Finansiell översikt Q3 2021 (Q3 2019)

  • Nettoomsättning: 514 MSEK (579)
  • EBITDA: 33 MSEK (28)
  • Pro-forma justerad EBITDA: 36 MSEK (26)

Finansiell översikt jan-sep 2020 (jan-sep 2019)

  • Nettoomsättning: 2,010 MSEK (1,311)
  • EBITDA: 137 MSEK (84)
  • Pro-forma justerad EBITDA: 141 MSEK (150)

Viktiga händelser Q3 2020

  • Ny VD för skogsorganisationen och en ny råvaruorganisation
  • Inga störningar i produktion eller logistik trots pågående pandemi
  • Fortsatt stigande marknadspriser

Se delårsrapporten för ytterligare information samt konsoliderad finansiell information.

Bergkvist Siljan – Delårsrapport Q3 2020

Kontakt:
Anders Nilsson, VD Bergkvist Siljan, anders.nilsson@bergkvistsiljan.com

Denna information är sådan som Bergkvist-Siljan AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2020 kl. 14.30 CET.

Vi vill använda cookies för att samla information om hur du använder denna webbplats.
Läs mer om hur vi behandlar data i vår Integritetspolicy.