Skogsstyrelsen har polisanmält en avverkning i Hälsingland från 2019 som utfördes av dåvarande Siljan Skog. Polisanmälan kom till Bergkvist Siljans kännedom helt nyligen och en intern utredning påbörjades omgående.

All avverkning av skog ska anmälas till Skogsstyrelsen enligt Skogsvårdslagen. Om markägaren eller virkesköparen inte fått återkoppling inom 6 veckor kan avverkningen genomföras. Den avverkning som nu polisanmälts av Skogsstyrelsen utfördes utan att någon sådan anmälan gjorts. Kontraktet på avverkningen skrevs 2018 och avverkningen genomfördes i februari 2019. Ett knappt halvår senare omorganiserades Siljan Skog i och med skapandet av Bergkvist Siljan koncernen.

  • Avverkningsanmälan är en rutinmässig och oerhört viktig del i ett råvarubolag inom skogsindustrin. Det är en del av den process som bidrar till ett hållbart skogsbruk – en av grundpelarna i Bergkvist Siljans verksamhet. Vi ser oerhört allvarligt på detta, säger Katarina Mowitz, VD för råvarubolaget Bergkvist Siljan Skog.

En intern utredning påbörjades direkt när polisanmälan blev känd. Eftersom avverkningen, från kontrakt till utförande, skedde innan omorganiseringen av företaget kan den tidigare ledningen, som inte längre finns kvar i koncernen, att behöva involveras i utredningsarbetet

– Vi behöver förstå var i rutinerna har brustit, och säkerställa att det inte har hänt vid ytterligare tillfällen i den tidigare verksamheten. Brister i tidigare rutiner kan också bidra till vår verksamhetsutveckling framåt, avslutar Katarina Mowitz.