Bergkvist Siljan publicerar idag, den 30:e april 2021, koncernens årsredovisning för 2020.

Denna information är sådan som Bergkvist-Siljan AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30:e April 2021 kl. 14:30 CET.

Årsredovisning 2020 Bergkvist Siljan

Vi vill använda cookies för att samla information om hur du använder denna webbplats.
Läs mer om hur vi behandlar data i vår Integritetspolicy.