Bergkvist Siljan publicerar 2022 års hållbarhetsrapport. Rapporten redovisar bland annat företagets arbete med råvaruanskaffning, produktions- och arbetsmiljö samt andra insatser kopplade till Agenda 2030.

Sågverksföretaget Bergkvist Siljan har verkat i Dalarna i över 100 år. En bärande affärsidé genom åren har varit att hållbart bruka skogen samt producera trävaror och energiprodukter med största respekt för kommande generationer.

Under 2021 fick bolaget ett nytt miljötillstånd som möjliggör en ökad produktionsvolym i en marknad där efterfrågan på förnyelsebara produkter ökar.

Läs mer i vår rapport samt på vår sida om hållbarhet och miljö:

Hållbarhetsrapport 2022 (SV)
Hållbarhet och Miljö